vmd@vmd.hr          +385 1 337 5546          
  1. Ime *
    * Upišite svoje ime
  2. Email *
    * Upišite ispravan e-mail
  3. Poruka *
    * Upišite poruku

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 08:30-16:30
Subotom i nedjeljem ZATVORENO

VMD d.o.o.

Horvaćanska cesta 17, HR-10000 Zagreb
Tel.: 01/33 75 546
E-mail: vmd@vmd.hr
ID HR-AB-01-080038509
UHPA member

Voditelj poslovnice: Edo Vričić

Direktorica i ovlaštena osoba za zastupanje: Laura Popovac

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Temeljem članka 8. Zakona o zaštiti potrošača (Nar.nov.,br 79/07.,125/07.-isp.,79/09. i 89/09.-isp.), trgovac je dužan potrošačima omogućiti podnošenje pisanih prigovora, bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte, te je na njih dužan odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Trgovac je dužan voditi i čuvati evidenciju pisanog prigovora potrošača najmanje godinu dana od primitka prigovora potrošača. Oblik vođenja ove evidencije nije propisan u obliku knjige žalbe ili nekom drugom obliku, a trgovac je dužan u prodajnim prostoru vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 100.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi suprotno odredbama članka 8. (ne omogući prigovor, ne odgovori na prigovor i ne stavi obavijest o načinu podnošenja prigovora). Za odgovornu osobu u pravnoj osobi propisana je kazna od 10.000 kuna do 15.000 kuna, za trgovca fizičku osobu novčana kazna od 5.000 do 15.000 kuna.

Obavijest koju je trgovac dužan istaknuti može imati sljedeći sadržaj:

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl.8. st 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar.nov.,br 79/07.,125/07.-isp.,79/09. i 89/09.-isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

VMD d.o.o.
Zagreb
Horvaćanska cesta 17
e-mail adresa: vmd@vmd.hr